ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯเรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงายการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.โพนเพ็ก และนายก อบต.โพนเพ็ก

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯเรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงายการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.โพนเพ็ก และนายก อบต.โพนเพ็ก

0

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน-นักศึกษาที่ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างมารับค่าจ้างนักเรียน-นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 มารับเงินค่าจ้าง

Posted by:

0

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

0

อบต โพนเพ็กร่วมกับปศุสัตว์อำเภอมัญจาคีรี ทำการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ตำบลโพนเพ็ก

Posted by:

0
Page 1 of 14 12345...»