ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน-นักศึกษาที่ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างมารับค่าจ้างนักเรียน-นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 มารับเงินค่าจ้าง

Posted by:

0