โครงการตั้งธนาคารขยะ (กองทุนฌาปนกิจ) หมู่บ้าน

Posted by:

วันที่ 16 ต.ค.2560 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก ได้จัดโครงการตั้งธนาคารขยะ (กองทุนฌาปนกิจ) หมู่บ้าน เพ่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดเเยกขยะ และสร้างรายได้โดยส่งเสริมให้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและความสามัคคีในการจัดการขยะของชุมชนตนเองIMG_7788 IMG_7789 IMG_7791 IMG_7792 IMG_7793 IMG_7794 IMG_7795 IMG_7796 IMG_7797 IMG_7798 IMG_7799 IMG_7800 IMG_7801 IMG_7802 IMG_7803 IMG_7804 IMG_7805 IMG_7806 IMG_7807 IMG_7808 IMG_7809 IMG_7810 IMG_7811 IMG_7812 IMG_7814 IMG_7815 IMG_7816 IMG_7817 IMG_7818 IMG_7819 IMG_7820 IMG_7821 IMG_7822 IMG_7823

0

Add a Comment