ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

Posted by:

ประกาศผลการกำหนดราคากลาง 62(1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนดิน บ้านขามป้อม หมู่ที่ 15

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10

0

Add a Comment