อบต โพนเพ็กร่วมกับปศุสัตว์อำเภอมัญจาคีรี ทำการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ตำบลโพนเพ็ก

Posted by:

0